Lễ khai giảng lớp tiếng Chăm
Được sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội Dân tộc học tại Tp. Hồ Chí Minh, vào ngày 19 tháng 09 năm 2010, Hội Dân tộc học Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm Bảo trợ Sinh viên Dân tộc Thiểu số – Chi hội Dân tộc Chăm có tổ chức Lễ khai giảng lớp học tiếng Chăm tại Trường Đại học Mở, Số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Tham dự Lễ khai giảng có PSG. TS. Thành Phần – Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học TP. HCM, TS. Phan Thị Hồng Xuân – Tổng thư ký Hội Dân tộc học TP. HCM, TS. Phú Văn Hẳn – Viện Phát triển Bền vững Vùng Nam Bộ, KTS. Thành Chế Phương – Chi hội trưởng Chi hội Dân tộc Chăm, DS. Dụng Thị Bích Thùy – Ban Tài chánh Chi hội Dân tộc Chăm, ThS. Lý Hoàng Nam – Ban Dân vận Thành Ủy TP. HCM, Ông Bà Yasuko Yoshimoto – Nhà nghiên cứu Văn hóa Chăm, ThS. Đàng Năng Hòa – Trường Đại học Mở, ThS. Báo Văn Tuy – Trường Cao Đẳng Tài nguyên & Môi trường TP. HCM,  Bà Nguyễn Thị Phượng – Phòng Tiếng Chăm – Đài Tiếng Nói Việt Nam tại TP. HCM, Ông Mousa Phương – Phòng Tiếng Chăm – Đài Tiếng Nói Việt Nam tại TP. HCM, Bà Nguyễn Ái Nghiêm – Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại TP. HCM và các sinh viên Chăm tại TP. HCM.
 
Đây là lớp học dành cho các sinh viên Chăm có cơ hội học tập và tìm hiểu về ngôn ngữ Chăm nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc Việt nam nói chung và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Chăm nói riêng.
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Hội thảo quốc tế “Văn minh Chăm - mối liên hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam”
Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn vui hội Ka Tê
Kế hoạch về quê tham gia Lễ hội Kate 2011
Sách mới: Văn học Chăm khái luận tái bản
Học bổng Chi hội Dân tộc Chăm năm 2011
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế