Hội thảo quốc tế “Văn minh Chăm - mối liên hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam”
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa Chăm và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Văn minh Chăm - mối liên hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam” vào ngày 26 – 27 tháng 6 năm 2012 Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, 01 Nguyễn Văn Linh , thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Hội thảo tập trung vào thảo luận: Điêu khắc Chăm (khám phá những mối liên hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ; đền tháp Chăm (mối liên hệ mang tính kiến trúc ); các di sản văn hóa phi vật thể Chăm (di sản tiếng Phạn, chữ Chăm cổ, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội cổ truyền, văn nghệ dân gian, trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống ...); sự tiếp biến văn hóa Việt – Chăm; và chia sẻ kinh nghiệm về trùng tu, quản lý di sản từ các di sản Mỹ Sơn, Angkor Wat, Ta Prohm, Wat Phu và các di sản thế giới của Ấn Độ. Tham dự Hội thảo có các giáo sư, tiến sĩ, học giả của Việt Nam và Ấn Độ và các nhà quản lý di sản văn hóa Chăm tại miền Trung.

Ngọc Bích
Nguồn: http://www.dtdtqnam.gov.vn
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn vui hội Ka Tê
Kế hoạch về quê tham gia Lễ hội Kate 2011
Lễ khai giảng lớp tiếng Chăm
Sách mới: Văn học Chăm khái luận tái bản
Học bổng Chi hội Dân tộc Chăm năm 2011
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế