STT Tác giả Tiêu đề Download
1 Tháp bà Po Nagar - Nha Trang
2 http://kientrucxd.blogspot.com Tháp Dương Long - Bình Định
3 http://kientrucxd.blogspot.com Tháp Đôi (Bình Định)
Bản quyền thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế